Hỗ trợ trực tuyến
 • Kinh Doanh - Mr. Tiến

  Hotline:0939.122.777 / Chat Zalo:
 • Kinh Doanh - Ms. Phượng

  Hotline:0938.097.385 / Chat Zalo:
 • Hỗ trợ Kỹ Thuật- Bán hàng

  Hotline:0902.562.589 / Chat Zalo:
 • Hỗ trợ Kỹ thuật - Bảo Hành

  Hotline:0906.843.887 / Chat Zalo:

Bảng giá

I. ỔN ÁP

1. ỔN ÁP 1PHA (FS1.II) - DẢI 50V ~ 250V ..........................................................................................................................Trang 03 (Xem tại đây)

2. ỔN ÁP 1PHA (FS1.I) - DẢI 90V ~ 250V ...........................................................................................................................Trang 03 (Xem tại đây)

3. ỔN ÁP 1PHA (FS1.I.130) - DẢI 130V ~ 250V ..................................................................................................................Trang 04 (Xem tại đây)

4. ỔN ÁP DÀNH CHO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 1 PHA ...................................................................................................Trang 04 (Xem tại đây)

5. ỔN ÁP 3PHA (FS3.II.380V) 260V~420V ra 380V .............................................................................................................Trang 05 (Xem tại đây)

6. ỔN ÁP 3PHA (FS3.I.380V) 320V~420V ra 380V ..............................................................................................................Trang 06 (Xem tại đây)

7. ỔN ÁP 3PHA (FS3.I.220V/380V) 320V~420V ra 220V-380V ...........................................................................................Trang 06 (Xem tại đây)

8. ỔN ÁP 3 PHA DÀNH CHO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ....................................................................................................Trang 07 (Xem tại đây)

II. BIẾN ÁP CÓ VỎ THÙNG

1. BIẾN ÁP 3 PHA THÔNG DỤNG (THÙNG).........................................................................................................................Trang 08-09 (Xem tại đây)

2. BIẾN ÁP 3 PHA DÂY ĐỒNG 100% (THÙNG) ....................................................................................................................Trang 10-11 (Xem tại đây)

3. BIẾN ÁP 1 PHA 220V/110V - THÔNG DỤNG(THÙNG)......................................................................................................Trang 12 (Xem tại đây)

4. BIẾN ÁP 1 PHA 220V/110V - DÂY ĐỒNG 100%(THÙNG) .................................................................................................Trang 13 (Xem tại đây)

III. BIẾN ÁP 1PHA RA 3PHA

1. BIẾN ÁP 1PHA RA 3PHA ....................................................................................................................................................Trang 14-15 (Xem tại đây)

2. BIẾN ÁP 3PHA RA 1PHA ....................................................................................................................................................Trang 16 (Xem tại đây)

IV. BIẾN ÁP NGUỒN TỦ ĐIỆN

1. BIẾN ÁP TỦ ĐIỆN 3 PHA - THÔNG DỤNG .........................................................................................................................Trang 17-18 (Xem tại đây)

2. BIẾN ÁP TỦ ĐIỆN 3 PHA - DÂY ĐỒNG 100% ....................................................................................................................Trang 19-20 (Xem tại đây)

3. BIẾN ÁP CÁCH LY 1PHA (220V/380-12V) ..........................................................................................................................Trang 21-22 (Xem tại đây)

4. BIẾN ÁP CÁCH LY 1PHA (220V/380V-24V) ........................................................................................................................Trang 23-24 ((Xem tại đây)

5. BIẾN ÁP CÁCH LY 1PHA (380V/220V-48/36/24V) ..............................................................................................................Trang 25-26 (Xem tại đây)

6. BIẾN ÁP TỰ NGẪU 1PHA (220V/110V) ...............................................................................................................................Trang 27 (Xem tại đây)

7. BIẾN ÁP CÁCH LY 1PHA (220V/110V-220V) .......................................................................................................................Trang 28 (Xem tại đây)

8. BIẾN ÁP TỰ NGẪU 1PHA (380V/220V) ...............................................................................................................................Trang 29 (Xem tại đây)

9. BIẾN ÁP CÁCH LY 1PHA (380V/220V) ................................................................................................................................Trang 30 (Xem tại đây)

V. CÁCH LOẠI BIẾN ÁP KHÁC

1. BIẾN ÁP VÔ CẤP 1 PHA & 3 PHA  .........................................................................................................................................Trang 31-32 (Xem tại đây)

2. BIẾN ÁP THANG MÁY  ...........................................................................................................................................................Trang 33 (Xem tại đây)

3. BIẾN ÁP AUDIO ......................................................................................................................................................................Trang 34 (Xem tại đây)

4. BIẾN ÁP CÂN PHA ..................................................................................................................................................................Trang 35 (Xem tại đây)

5. SẠC TỰ ĐỘNG 12VDC-24VDC; 24VDC-48VDC ....................................................................................................................Trang 36-37 (Xem tại đây)

6. CUỘN KHÁNG .........................................................................................................................................................................Trang 38-40 (Xem tại đây)

7. BIẾN ÁP UV .............................................................................................................................................................................Trang 41 (Xem tại đây)

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

Bảng giá

© 2017 fushin.com.vn. All rights reserved